CONFIDENŢIALITATE

 

La completarea şi trimiterea formularelor către SC Land Automotive SRL prin intermediul paginilor web ale domeniului https://landrovershop.ro acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se face manual de către utilizator.

Informarea folosirii Cookie-urilor este afişată vizibil şi clar în cadrul paginilor web ale domeniului https://landrovershop.ro Acordul privind folosirea Cookie-urilor se face manual de către utilizator.

Termenii şi condiţiile prelucrării datelor cu caracter personal precum şi a folosirii Cookie-urilor sunt descrise în detaliu, în prezentul document.

 

Capitolul 1 - Definiții

 

Compania – SC Land Automotive SRL, persoană juridică, având sediul social în Ilfov Ale. Tineretului nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/98/2013, Cod Unic de Înregistrare fiscală RO27800072. Website – https://landrovershop.ro

Utilizator – persoană fizică și/sau persoană juridică care are acces la Website prin intermediul unui browser.

Date Personale – orice fel de informaţie care priveşte Utilizatorul în mod personal şi cu ajutorul căreia Utilizatorul poate fi identificat; astfel de date pot fi dar nu se limitează la: nume, prenume, cnp, vârstă, sex, adresă domiciliu, adresă e-mail.

Date Anonime – orice fel de informaţie care priveşte modalitatea prin care este utilizat Website-ul şi care NU identifică personal Utilizatorul; astfel de date pot fi dar nu se limitează la: comportamentul şi preferinţele Utilizatorului pe Website, informaţii despre traficul pe Website. Date – totalitatea Datelor Anonime şi a Datelor Personale.

Cookie – fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui computer personal, telefon mobil, sau tabletă şi care este salvat pe discul local, atunci când Utilizatorul accesează Website-ul; cookie-urile memorează doar Date Anonime.

 

Capitolul 2 - Colectarea Datelor

 

Compania colectează Date pentru a oferi Utilizatorilor o experienţă uniformă atât în timpul vizitării Website-ului dar şi ulterior, sub forma continuării comunicării la distanţă. De asemenea, folosim aceste Date pentru a îmbunătăţi serviciile oferite precum şi pentru a transmite informaţii vitale funcţionării continue şi în siguranţă a conturilor online create pentru clienţii Companiei.

Compania va folosi Datele colectate doar în scopurile precizate în prezentul document şi doar în condiţiile în care această practică aduce Utilizatorului o îmbunătăţire a calităţii serviciilor pentru care acesta a ales să viziteze şi să utilizeze Website-ul.

Colectăm Datele Personale atunci când Utilizatorul completează şi trimite către Companie formularele online de pe paginile Website-ului.

Formularele completate cu Datele Personale nu pot fi trimise către Companie dacă Utilizatorul nu îşi exprimă acordul privind condiţiile prezentului document.

Exprimarea acordului de furnizare a Datelor Personale se face manual, de fiecare Utilizator în parte, selectând cu cursorul sau prin atingere (în cazul ecranelor tactile) căsuţa de bifare atribuită acordului din cadrul formularului.

Colectăm Datele Anonime în mod automat, cu ajutorul Cookie-urilor proprii sau de la terţi, plasate în memoria browser-ului Utilizatorului.

 

Capitolul 3 - Prelucrarea Datelor Personale

 

Conform cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Compania are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate Datele Personale pe care Utilizatorul le furnizează despre persoana sa, despre un membru al familiei sale ori o altă persoană.

Cum folosim Datele Personale colectate prin formular online şi email:

* procesarea comenzilor online plasate prin intermediul formularului de comandă de pe Website sau plasate telefonic la numerele de telefon afişate pe Website;

* administrarea conturilor online create de Utilizatori pe Website;

* trimiterea de mesaje de natură comercială şi/sau de informare prin poşta electronică (e-mail). Utilizatorul nu va primi mesaje nesolicitate prin sisteme automate de apelare şi comunicare, care nu necesită intervenţia unui operator uman, prin fax sau poştă electronică (e-mail) sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului. Excepţie face cazul în care Utilizatorul şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres (şi-a exprimat acordul) pentru a primi astfel de comunicări, aşa cum este descris în Capitolul 2. Totodată, ulterior exprimării consimţământului de primire a mesajelor, Utilizatorul are dreptul să solicite în mod gratuit şi simplu încetarea comunicării electronice.

În acest sens Compania va pune la dispoziţia Utilizatorului link-uri şi adrese de e-mail vizibile în paginile proprii şi în mediile de comunicare a mesajelor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Companie şi nu sunt comunicate nici unei terţe părţi.

Utilizatorul beneficiază de următoarele drepturi care pot fi invocate oricând, fără justificare şi într-un mod gratuit şi simplu:

- dreptul de retragere a acordului de prelucrare a datelor;

- dreptul de ştergere a datelor (de a fi uitat);

- dreptul de restricţionare a prelucrarii datelor;

- dreptul de acces şi de intervenţie (modificare) asupra datelor;

- dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Capitolul 4 - Securitatea Datelor Personale

 

A. Angajament

Activităţile desfăşurate de Companie sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia Datelor Personale şi la securitatea acestora.

Compania aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Compania nu vinde, nu oferă, nu înstrăinează şi nu face schimb de Date Personale obţinute prin intermediul formularelor web de pe paginile proprii.

De asemenea, Datele Personale, inclusiv adresele de e-mail, nu vor fi publicate pe paginile web proprii, fără acordul explicit al persoanei avizate.

 

B. Securitate

Pentru a proteja datele personale de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, Compania utilizează măsuri de securitate tehnice şi organizatorice.

Datele Personale completate şi trimise de Utilizator prin intermediul formularelor online de pe Website vor fi procesate, stocate şi criptate (în cazul parolei de acces) utilizând tehnici informatice din domeniul programării web, care pot fi dar fără a se limita la: imunizarea câmpurilor formularelor prin metode specifice, respectarea parametrilor de siguranţă privind conexiunea cu baza de date, instalarea de programe antivirus in sistemul de operare al Serverului.

Accesul la baza de date pentru lucrările de administrare şi/sau modificare a anumitor date se realizează prin autentificarea cu parolă doar de către administratorii şi/sau angajaţii desemnaţi de Companie.

De asemenea, pentru menţinerea securităţii prelucrării Datelor Personale (în special împotriva viruşilor informatici) Compania interzice folosirea de programe software locale care provin din surse neautorizate (dubioase) şi instalează pe hard disk-urile locale programe de tip antivirus pentru prevenirea infestării cu viruşi şi dacă este cazul pentru devirusarea automată.

Datele Personale stocate în baza de date NU vor fi tipărite. Compania garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal găzduite în sistemul său informatic.

 

Capitolul 5 - Cookie

 

Folosim Cookie-uri proprii și de la terți pentru colectarea Datelor Anonime în scopuri comerciale, care pot fi dar nu se limitează la:

* analizarea comportamentelor Utilizatorilor pe paginile Website-ului; de exemplu frecvenţa cu care este abandonat coşul de cumpărături;

* implementarea de funcţii ajutătoare pentru Utilizatori; de exemplu menţinerea produselor în coşul de cumpărături în cazul închiderii browser-ului sau salvarea unor pagini şi/sau secţiuni într-un meniu rapid disponibil pentru următoarea conectare a Utilizatorului;

* identificarea şi analizarea parametrilor traficului pe Website;

* identificarea mijloacelor tehnice prin care se realizează traficul pe Website; acestea pot fi dar nu se limitează la sistemul de operare, tipul dispozitivului, rezoluţia ecranului.

* adaptarea conţinutului Website-ului în funcţie de preferinţele Utilizatorilor; de exemplu ce secţiuni sunt mai des vizitate sau ce butoane sunt frecvent folosite.

Folosim Cookie-uri per sesiune (temporare) și permanente. Fişierele Cookie temporare rămân pe discul Utilizatorului până la terminarea sesiunii sau până la închiderea aplicației/browser-ului. Fișierele Cookie permanente rămân pe discul Utilizatorului chiar și după închiderea browser-ului, pe o perioadă variabilă de timp, în funcție de parametrii fiecărui Cookie în parte sau până ce sunt șterse de către Utilizator din setările browser-ului.

Cookie-urile folosite pe acest Website nu memorează informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele colectate cu ajutorul Cookie-urilor vor fi folosite doar pentru a îmbunătăţi experienţa interacţiunii Utilizatorului cu Compania în mediul online.

Setările privind acceptarea Cookie-urilor sau/și ștergerea acestora pot fi operate în browser-ul Utilizatorului; totuși, limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta modul de interacțiune cu paginile acestui Website.

 

Capitolul 6 - Încheiere

  Pentru exercitarea tuturor drepturilor vă rugăm să vă adresați Companiei folosind una dintre modalitățile de mai jos, specificând numele şi/sau adresa de email pentru care doriți ştergerea din baza noastră de date sau pentru care doriții modificarea datelor în cazul în care acestea sunt incorecte. Cererea va fi procesată într-un interval de 24-48 ore. Adresă: Str. Constantin Caracas nr 21 sector 1 Bucuresti, Romania Telefon: +40758222569 E-mail: office@landrovershop.ro