TERMENI ŞI CONDIŢII

 

Prin accesarea și utilizarea site-ului web https://landrovershop.ro vă exprimați acordul cu privire la termenii și condițiile de utilizare a acestuia.

 

Capitolul 1 - Definiții

 

Compania – S.C. Land Automotive S.R.L., persoană juridică, având sediul social în Ilfov, Ale. Tineretului nr. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/98/2013 Cod Unic de Înregistrare fiscală RO27800072

Website – www.landrovershop.ro

Utilizator – persoană fizică și/sau persoană juridică care are acces la Website prin intermediul unui browser.

Comandă – formă de comunicare între Companie și Utilizator prin care cel din urmă transmite intenția sa de a achiziționa bunuri sau servicii; astfel, comunicarea se poate realiza prin:

a) formularele online de pe Website; b) e-mail; c) telefon.

Cumpărător – persoană fizică sau persoană juridică care a transmis o Comandă către Companie. Produs – orice bun material care urmează a fi furnizat Cumpărătorului, ca urmare a Comenzii efectuate și care este pus la dispoziție de către Companie pe Website; nu sunt considerate Produse activităţile prestate sub formă de servicii.

Contract – reprezintă înțelegerea la distanță încheiată între Companie și Cumpărător, prin care Compania este de acord să livreze Cumpărătorului produse, iar Cumpărătorul este de acord să efectueze plata acestora.

Conținut - toate informațiile prezentate sub formă de text, imagini, grafică, fișiere video și aplicațiile interactive de pe Website care pot fi vizualizate, respectiv folosite de către Utilizator în cadrul Website-ului.

Tranzacție – încasarea sau returnarea unei sume rezultate din vânzarea unui Produs de către Companie, Cumpărătorului, printr-una dintre modalitățile de plată alese:

* plata prin Card, utilizând serviciile procesatorului de carduri agreat de către Companie;

* plata prin transfer bancar sau Ordin de Plată, în contul Companiei, efectuata inainte de trimiterea Produselor;

* plata prin numerar, ramburs la primirea Produselor prin curier.

Livrare – modalitatea de transfer al Produselor ce fac obiectul Contractului și al Comenzii online; Compania va livra Produsele prin curier la o adresă de livrare specificată de Cumpărător.

 

Capitolul 2 - Comerţ Online

 

A. Comenzi

Utilizatorul poate cumpăra online Produsele din cadrul Website-ului. Prin adăugarea Produselor în coșul de cumpărături și prin completarea și trimiterea formularului de Comandă, Utilizatorul devine Cumpărător al Produselor puse la dispoziție pe Website de către Companie. Comanda se consideră finalizată când următoarele condiții sunt îndeplinite simultan:

1. Cumpărătorul a completat formularul de Comandă cu toate datele necesare procesării Comenzii, confirmând prin trimiterea formularului autenticitatea acestora, a ales modalitatea de plată și a citit și a înțeles prezenții Termeni și Condiții.

 

2. Compania a trimis Cumpărătorului confirmarea de primire a Comenzii, folosind una dintre modalitățile de contact specificate de către Cumpărător; prin trimiterea confirmării de primire a Comenzii se înțelege următorul fapt: Compania a verificat disponibilitatea Produselor comandate, implicit a cantității cerute și este de acord să le furnizeze conform înțelegerii din Contract.

Contractul intră în vigoare o dată cu confirmarea Comenzii de către Companie.

La baza Contractului astfel încheiat stau următoarele:

* informațiile din cadrul Website-ului puse la dispoziţie de Companie;

* datele personale ale Cumpărătorului puse la dispoziţie prin completarea şi trimiterea formularelor online din cadrul Website-ului;

* factura fiscală și certificatul de garanție emise și transmisă electronic și/sau fizic odată cu Livrarea Produselor.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că poate fi contactat de către Companie, prin orice mijloc de contact specificat de Cumpărător, în orice situație care necesită clarificarea și/sau modificarea datelor Comenzii.

Compania poate anula Comanda cu o notificare prealabilă adresată Cumpărătorului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să pretindă celeilalte daune, în următoarele cazuri:

* neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului sau invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Companie, în cazul plății prin Card;

* datele furnizate de Cumpărător în formularul de Comandă sunt incomplete și/sau incorecte;

 

În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal, în cazul în care Comanda este achitată, Compania va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

* pentru Comenzile achitate prin Card: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

* pentru Comenzile achitate prin Ordin de Plată sau transfer bancar: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

* pentru Comenzile achitate prin numerar: prin virament bancar într-un cont bancar indicat de Cumpărător.

Compania va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor returnate. În cazul în care, din motive obiective, Compania nu poate confirma Comanda trimisă prin formularul de pe Website de către Cumpărător iar plata a fost deja efectuată prin Card în momentul trimiterii Comenzii, Compania va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produselor, în termen de maxim 14 zile de la data la care Cumpărătorul a luat la cunoștință despre acest fapt.

 

B. Prețuri și Stocuri

Toate prețurile afișate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. Prețurile afișate pe Website se actualizează periodic, ori de câte ori este necesar. Prețurile afișate pe Website pot fi modificate în orice moment, fără preaviz; modificarea prețurilor se aplică automat și produselor aflate în acel moment în coșul de cumpărături care nu au fost comandate încă. Compania atenționează asupra faptului că există cazuri în care, din motive obiective, spre exemplu ca urmare a unor erori de ordin tehnic ale server-ului gazdă, să fie întârziată actualizarea prețurilor de pe Website și astfel prețurile afișate online să nu corespundă cu prețurile reale ale produselor; astfel, dacă în urma unei Comenzi online produsele comandate au prețuri vechi, nefiind actualizate, Compania va informa Cumpărătorul cu privire la neconcordanța prețurilor, iar Cumpărătorul va decide dacă rămâne sau se retrage din Contract, nici una dintre părți nefiind obligată în acest caz să continue Contractul.

Disponibilitatea Produselor este indicată pe Website astfel:

* În stoc – Produsele se află în depozitul intern al Companiei și pot fi livrate în termen de 24-48 ore;

* La comandă – Produsele nu se află în stoc, dar pot fi comandate iar după confirmarea Comenzii de către Companie, acestea vor fi livrate în termen de 7-14 zile lucrătoare.

 

C. Livrare

Compania va emite Cumpărătorului o factură fiscală pentru Produsele cumpărate prin intermediul Website-ului;

Cumpărătorul trebuie să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare.

Produsele vor fi livrate către Cumpărător prin curier la adresa de livrare specificată de Cumpărător.

Compania va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare, inclusiv factura fiscală și certificatul de garanție.

Detaliile de Livrare a Produselor incluzând dar nelimitându-se la: timpul necesar Livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea Companiei.

 

D. Răspundere Legală

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la Livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în momentul semnării de primire de către Cumpărător a documentelor de transport furnizate de curier.

Compania nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Companie a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 

E. Litigii

Prezenții Termeni și Condiții sunt supuși legii române. Orice litigiu apărut între Companie și Cumpărător se va rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiul va fi soluționat de o instanță judecătorească competentă.

 

F. Forța Majoră

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.

Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 14 (paisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune.

 

Capitolul 3 - Garanţie

 

Toate Produsele comercializate de Companie pe Website beneficiază de condiții de garanție conforme cu legislația în vigoare și cu politicile comerciale ale producătorilor și furnizorilor. Produsele sunt noi, sunt comercializate în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Compania emite către Cumpărător un certificat de garanție care va fi transmis împreună cu factura fiscală.

Produsele ce fac obiectul facturii emise de către Companie sunt originale sau interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor și listelor editate de producători.

Produsele sunt fabricate conform normelor europene de calitate și certificate de către producători cu EN DIN ISO 9001/9002; QS9000 etc.

Garanția se aplică în conformitate cu Legea Nr. 449/2003 si Legea Nr. 296/2004.

 

A. Condiţii

Se acordă garanție pentru produsele comercializate de către Companie, după cum urmează:

a) Garanție de 12-18 luni pentru piesele de schimb aferente produselor de folosință îndelungată conform Legii Nr. 449/2003.

b) Garanția consumabilelor se acordă numai în cazul defectelor de fabricație.

c) Produsele care în perioada de garanție prezintă defecte de material, de funcționare sau de fabricație, vor fi înlocuite gratuit cu altele noi similare, conform Legii Nr. 449/2003.

Termenul de garanție curge de la data vânzării produsului.

 

Compania este exonerată de răspunderea privind garanția sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri:

- piesa nu a fost montată într-un service de specialitate, autorizat de R.A.R. pentru tipul de autovehicul deținut de Cumpărător și pentru care a fost achiziționată piesa;

- piesele electrice și electronice (relee, module de comandă, senzori, siguranțe etc.), piesele care funcționează în ulei (ax came, pinioane, cutie viteze, cutie transfer etc.) și piesele de direcție (pompe de servodirecție, casete de direcție etc.) nu au fost montate la un reprezentant autorizat de fabricantul auto;

- piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate;

- piesa a fost greșit aleasă de către Cumpărător sau/și a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului;

- piesa nu a fost identificată corect din cauza prezentării de către cumpărător a unor date eronate sau la montaj nu sa comparat cu piesa de înlocuit;

- piesa s-a uzat sau s-a deteriorat din cauza suprasolicitării, a întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, a neîndeplinirii reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului auto; service-ul care a efectuat montajul nu a stabilit verificările sau reglajele ulterioare;

- autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiții necorespunzătoare: porniri cu robot sau prin tractare, depășirea greutații maxime admise, modificare a instalației electrice, alte modificări de orice natura;

- autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură (șocuri - termice, electrice, mecanice);

- piesele prezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări sau au suferit acțiunea unor factori externi procesului normal de funcționare; - piesele prezintă o uzură normală, firească.

Piesele ce fac obiectul unei reclamații în garanție vor fi expediate de către Cumpărător însoțite de următoarele documente:

> copie factură de achiziție emisă de Companie;

> copie certificat înmatriculare autovehicul sau copie carte identitate;

> deviz de montaj în service autorizat R.A.R. în care să fie menționată data montării și numărul de kilometri la montare/demontare, însoțit de factură;

> copie autorizație R.A.R., a service-ului în care s-a efectuat reparația;

> nota de constatare emisă de un service autorizat R.A.R. prin care se constată și se descrie detaliat defecțiunea; în cazul componentelor electronice este necesar rezultatul diagnozei electronice din care să rezulte defecțiunea reclamată (listare tester cu codurile de eroare sau de defecțiune afișate).

 

Garanția acoperă cel mult valoarea integrală a produsului reclamat. Pentru orice cerere de garanție se va răspunde în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării. În cazurile speciale în care nu se poate constata în cadrul Companiei deficiența produsului și este necesară efectuarea unei expertize de către compania producătoare, ne rezervăm dreptul de a remedia reclamația nu mai devreme de data primirii rezultatului în scris din partea producătorului.

 

 

B. Declaraţie de conformitate

Compania asigură, declară şi garantează pe propria raspundere, conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, pe baza declaraţiei de conformitate emisă de producător, că produsele la care se referă prezentul document nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu standardele europene.

 

Capitolul 4 - Returnare

 

Produsele achiziționate la distanță, de pe Website-ul Companiei, se pot returna conform O.G. 130/2000. Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Compania, folosind datele din Contact, că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produselor, în cazul Persoanelor Fizice, sau în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul Persoanelor Juridice cu acordul prealabil al Companiei. Taxele de transport pentru returnarea produselor vor fi achitate de către cumpărător. Compania va înapoia contravaloarea produselor în cel mult 30 de zile de la data cererii scrise a returnării.

 

Nu se acceptă pentru returnare următoarele produse:

- produsul a fost folosit parțial sau în totalitate (reperul a fost montat pe autovehicul sau s-a încercat montarea acestuia).

- produsul prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri etc.

- lipsește ambalajul original al produsului (așa cum a fost livrat către client) și/sau ambalajul original al produsului prezintă modificări fizice.

 

Capitolul 5 - Drepturi de Autor

 

Întregul Conţinut aflat pe Website este proprietatea Companiei și/sau a partenerilor acesteia și intră sub incidența Legii pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul Companiei a Conținutului este interzisă conform Legii nr. 8/1996 modificată și completată de Legea nr. 285/2004 și de Ordonanța de Urgență nr. 123/2005. Compania declară că înainte de a publica orice fel de Conținut pe Website verifică originalitatea lucrărilor, se asigură să nu încalce în vreun fel alte drepturi de autor iar unde este cazul cere acordul proprietarilor de Conținut și/sau citează sursa.

Este interzisă copierea, modificarea, descărcarea, transmiterea, publicarea și/sau distribuirea materialelor conținute de acest Website în orice mod fără consimțământul expres și prealabil al proprietarului. Excepție fac: citarea online, care este permisă cu acordarea creditului și publicarea link-ului către pagina sursă, precum și distribuirea și/sau salvarea paginilor Website-ului sub formă de link-uri, în cadrul platformelor sociale și/sau al platformelor de tip bookmarking (salvare pentru citire ulterioară).

 

Capitolul 6 - Încheiere

 

Prezentul document poate fi modificat oricând, fără preaviz, prin actualizarea informațiilor, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți Utilizatorii/Cumpărătorii. Daca aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu prezentul document sau pentru eventuale clarificări şi modificări privind provenienţa Conţinutului vă rugăm să ne contactați folosind una dintre modalitățile de mai jos. Adresă: Str. Constantin Caracas nr 21 sector 1 Bucuresti, Romania Telefon:+40758222569 E-mail: office@landautomotive.ro

 Constantin Caracas nr 21 sector 1 Bucuresti, Romania Telefon: +40758222569 E-mail: office@landautomotive.ro